Nasi ludzie

Adrian Koniecko

Senior Konsultant, Strategy, Consulting

Adrian Koniecko

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adrian jest Senior Konsultantem w dziale Doradztwa Strategicznego Deloitte. Posiada 5-letnie doświadczenie, głównie w obszarze dóbr konsumpcyjnych (w szczególności kategoria napojów) oraz handlu detalicznego (produkty spożywcze oraz artykuły sportowe).

Jego główne obszary specjalizacji to analizy strategiczne (np. benchmarking konkurencyjny) oraz wzrost organiczny (strategia segmentowa). Jego doświadczenie bazuje na współpracy z międzynarodowymi klientami podczas realizacji projektów w obszarze strategii kategorii, poprawy efektywności operacyjnej, optymalizacji struktur sprzedaży, pricingu oraz strategii komunikacji.

W rolach niezwiązanych z konsultingiem Adrian kształtował wiedzę rynkową i doświadczenie w dziale zarządzania kategorią w Coca-Coli Hellenic i planowania w Jerónimo Martins.

Adrian Koniecko