Nasi ludzie

Adam Markiewicz

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Adam Markiewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adam posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz finansowych i badaniu sprawozdań finansowych zdobyte podczas realizacji projektów w Polsce i Europie Centralnej. Specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa finansowego przy rozwiązywaniu sporów prowadzonych w drodze postępowań arbitrażowych i sądowych. Jest biegłym Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Prowadził także liczne projekty z zakresu wycen i modelowania finansowego dla celów transakcyjnych, regulacyjnych, podatkowych i sprawozdawczości finansowej. Adam jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Posiada uprawnienie biegłego rewidenta. Jest również posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst (CFA) w zakresie analiz finansowych i zarządzania inwestycjami, Professional Risk Manager (PRM) w zakresie zarządzania ryzykiem oraz TenStep Project Manager w obszarze zarządzania projektami, nadawanego przez TenStep Inc.

Adam Markiewicz