Nasi ludzie

Adam Markiewicz

Lider usług wsparcia w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w Europie Środkowej

Partner Associate | Zespół Forensic

Adam Markiewicz

ul. Kilińskiego 66

Budynek B

Łódź

Polska

90-118

Zobacz na mapie

Adam odpowiada za usługi wsparcia w finansowych aspektach sporów gospodarczych w Deloitte Central Europe. Specjalizuje się w świadczeniu usługi doradcze oraz eksperckie w ramach wszystkich mechanizmów rozwiązywania sporów, w tym postępowań sądowych i arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W latach 2016-2017 pracował w zespole Sporów i Arbitrażu Międzynarodowego w paryskim biurze Deloitte. Jego doświadczenie obejmuje ponad 15 lat kariery zawodowej w obszarach audytu, analizy finansowej oraz wycen przedsiębiorstw zarówno w roli menedżera biznesowego jak i doradcy świadczącego usługi badania sprawozdań finansowych, due diligence, wyceny aktywów oraz doradztwa strategicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Francji, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

W charakterze eksperta (biegłego) lub doradcy uczestniczył w wielu postępowaniach sądowych i arbitrażowych o zróżnicowanej skali i złożoności, w których kwoty, wahające się od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów EUR, dochodzone były zarówno przed sądami krajowymi jak i międzynarodowymi instytucjami arbitrażowymi, takimi jak: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), Permanent Court of Arbitration (PCA), London Court of Arbitration (LCIA) czy International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). Jego doświadczenie obejmuje szerokie spektrum sektorów gospodarki, w tym branże: chemiczną, budowalną, energetyczną i wydobywczą, lotniczą i obronną, FMCG, hotelarską, produkcyjną, handlową oraz telekomunikacyjną.

Adam jest biegłym z zakresu analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest również posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst (CFA) w zakresie analiz finansowych i zarządzania inwestycjami oraz Professional Risk Manager (PRM) w zakresie zarządzania ryzykiem.

Adam Markiewicz