Nasi ludzie

Aleksandra Miklaszewska

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Miklaszewska

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Aleksandra jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doradcą podatkowym i radcą prawnym.
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych – zarówno dla podmiotów z sektora prywatnego, jak i sektora publicznego.

Posiada duże doświadczenie w kontaktach z organami skarbowymi. Reprezentując podatników brała udział w licznych kontrolach i postępowaniach podatkowych z zakresu VAT (w tym w postępowaniach dotyczących oszustw podatkowych o znacznej wartości przedmiotu sporu). Prowadzi projekty mające na celu identyfikację ryzyk podatkowych i ich minimalizowanie. Opracowuje także rozwiązania mające na celu efektywne i bezpieczne rozliczanie podatków pośrednich. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków i jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Aleksandra Miklaszewska