Nasi ludzie

Artur Olechowski

Associate, Deloitte Legal

Artur Olechowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Artur ukończył z wyróżnieniem Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykształcenie zdobywał również na Uniwersytecie w Limerick w Irlandii, gdzie studiował prawo w ramach programu wymiany międzynarodowej. W trakcie studiów otrzymał wiele nagród akademickich, w tym został wyróżniony Złotym Laurem Akademii Leona Koźmińskiego oraz udziałem w specjalnym programie dla 15 najlepszych studentów. Uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego ALK.

Przed dołączeniem do Deloitte Legal zdobywał doświadczenie w dziale prawnym renomowanej polskiej grupy kapitałowej oferującej rozwiązania dla sektora finansowego – w szczególności w obszarze przetwarzania płatności, kart płatniczych, terminali POS i bankomatów.

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, w szczególności w zakresie unijnych i polskich regulacji sankcyjnych, prawa bankowego, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także usług płatniczych. Posiada Certyfikat European Foundation Certificate in Banking wydany przez The European Banking & Financial Services Training Association.

Artur Olechowski