Nasi ludzie

Anna Regulska

Innowacje i zachęty inwestycyjne (Gi3)

Starszy Konsultant

Anna Regulska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu niepublicznego wsparcia, a także analizach z zakresu pomocy publicznej w zespole Global Investment and Innovation Incentives w Deloitte. Wcześniej ponad 5 lat, na zlecenie szeregu ministerstw, agencji rządowych, urzędów marszałkowskich oraz innych podmiotów publicznych dystrybuujących środki publiczne wspierające przedsiębiorców w realizacji działań innowacyjnych, była zaangażowana w proces ewaluacji programów operacyjnych wdrażanych w perspektywach finansowych 2007-2014 oraz 2014-2020, w tym jako członek grup roboczych opiniujących programy wsparcia.

Jest współautorką szeregu ekspertyz i raportów z badań ewaluacyjnych dot. programów wspierających ekosystem innowacji w Polsce.

Swoje obszary zainteresowań zawodowych skupia wokół kwestii zarządzania innowacjami, pomocy publicznej, a także prawnych aspektów wdrażania funduszy strukturalnych przeznaczonych na działalność badawczo – rozwojową.

Anna jest socjologiem (specjalizacja: polityka innowacyjności) oraz prawnikiem (aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie).

Anna Regulska