Analizy

Polityki wynagradzania w spółkach publicznych

30 listopada 2019 r. weszła w życie Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obowiązku uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.