Analizy

Nowelizacja przepisów z dn. 28 stycznia 2020 roku, dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Oddelegowania i podróże służbowe w obrębie UE

Eksperci Deloitte wyjaśniają poszczególne zmiany w przepisach z dn. 28 stycznia 2020 r. dotyczące delegowania pracowników.