Analizy

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych już na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Po długim okresie oczekiwania stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego udostępniono projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.