Nasi ludzie

Aleksandra Witek-Łojewska

Deloitte CE German Desk

Dyrektor w dziale Audit & Assurance

Aleksandra Witek-Łojewska

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Aleksandra Witek-Łojewska jest Dyrektorem w Dziale Audytu. Aleksandra jest odpowiedzialna za obsługę klientów niemieckojęzycznych w ramach German Desk oraz jest członkiem zespołu CE German Desk. Pracuje w Deloitte od 2005 roku.

Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz German GAAP dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, w tym przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada również doświadczenie w zakresie realizowania projektów doradztwa finansowo –księgowego oraz kontroli wewnętrznej. W 2009 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta.

Aleksandra Witek-Łojewska