Nasi ludzie

Aleksandra Woś

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Woś

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Aleksandra jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Od 2007 r. zdobywa doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego. Przeprowadza zarówno pełne, jak i ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania sprawozdania finansowego, w podmiotach z różnych branż. Doradza klientom niemieckojęzycznym w różnorodnych kwestiach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Aleksandra Woś