Nasi ludzie

Agnieszka Ziółek

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Agnieszka Ziółek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Agnieszka jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego University of Cambridge.

Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowych i międzynarodowych transakcji finansowych, w tym finansowań, restrukturyzacji, inwestycji w aktywa zagrożone i nabywania portfeli kredytów. Doświadczenie zawodowe umożliwia jej świadczenie usług doradczych o bardzo szerokim zakresie, związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i transferem kredytów, a także postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.

W ostatnich latach, z ramienia Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji brała czynny udział w pracach zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz przygotowaniem ustawy prawo restrukturyzacyjne.
W Deloitte Legal Agnieszka będzie rozwijać praktykę restrukturyzacji finansowych i upadłości oraz inwestycji w tzw. distressed assets i NPLs (non-performing loans).

Agnieszka Ziółek