Nasi ludzie

Barbara Kosewska

Menedżer ds. komunikacji i marketingu

Barbara Kosewska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Barbara posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji i marketingu. Odpowiada za strategię komunikacji oraz relacje z obecnymi oraz przyszłymi klientami Deloitte. Koordynuje program profesjonalnego rozwoju rad nadzorczych oraz działalność German Desk w Polsce.

Barbara Kosewska