Nasi ludzie

Bartosz Dzikowski

Dział Doradztwa Podatkowego Deloitte

Starszy Konsultant

Bartosz Dzikowski

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Bartosz specjalizuje się w problematyce związanej z ulgami i zachętami podatkowymi.

Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dla klientów pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Wspiera w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców operujących w specjalnych strefach ekonomicznych.

Bartosz realizuje projekty związane z efektywnym wykorzystaniem ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Zdobył doświadczenie wspierając w rozliczeniu ulgi klientów operujących w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowy maszyn. Oceniał również potencjał do skorzystania z ulgi w innych sektorach, m.in. w lotnictwie, branży chemicznej, IT oraz sektorze usług finansowych.

Poza projektami związanymi z ulgami i zachętami podatkowymi, doradza klientom w zakresie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych.

Bartosz Dzikowski