Nasi ludzie

Bartosz Marciniak

Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Bartosz Marciniak

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Bartosz posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług audytorskich. Bierze udział w badaniach sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, niemieckimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Posiada zarówno doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jak i szkoleniach z zagadnień rachunkowości i metodologii badania sprawozdań finansowych.

Bartosz Marciniak