Nasi ludzie

Bartłomiej Suszko

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego | Deloitte

Bartłomiej Suszko

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Bartłomiej jest partnerem i liderem w zespole ds. fuzji i przejęć działu doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Bartłomiej posiada znaczne doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, a w szczególności w zagadnieniach dotyczących wykorzystania podatkowych korzyści wiążących się z wyceną marki. Jest ekspertem podatkowym w zakresie restrukturyzacji podatkowej koncernów. Uczestniczył w wielu projektach typu due diligence. 

Bartłomiej Suszko