Nasi ludzie

Bartosz Trojnar

Innowacje i zachęty inwestycyjne (Gi3)

Menedżer

Bartosz Trojnar

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartosz posiada ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej. Bartosz pełnił rolę koordynatora konsorcjów w projektach badawczo-rozwojowych, realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego (7th Framework Program) zarządzanego bezpośrednio przez Komisję Europejską. Pełnił również rolę doradcy dla przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących realizować projekty B+R.

Bartosz Trojnar