Nasi ludzie

Daniel Majewski

Menadżer w dziale Doradztwa Strategicznego

Daniel Majewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Menadżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Daniel wspiera banki i instytucje ubezpieczeniowe z 13 krajów m.in. w przygotowywaniu strategii korporacyjnych, digitalowych oraz wejścia na nowe rynki.

Daniel Majewski