Nasi ludzie

Dominika Paca

Consultant

Sustainability Consulting Central Europe

Dominika Paca

Ekspert w zespole analiz ekonomiczno-środowiskowych. Mgr. inż. Inżynierii Środowiska, specjalista ds. gospodarki odpadami. Realizuje projekty dotyczące interdyscyplinarnych badań środowiska oraz analiz danych ekonomii środowiska obejmujących m.in. obszar gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zrównoważonej produkcji i konsumpcji czy strategii rozwoju innowacji w firmach. Realizuje projekty zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Dominika Paca