Nasi ludzie

Ewa Boroń

Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Ewa Boroń

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ewa jest radcą prawnym. Ewa świadczy kompleksowe usługi prawne polskim i międzynarodowym firmom doradzając w kwestiach związanych z szeroko pojętym prawem pracy, m.in. zatrudniania personelu, w tym w ramach elastycznych form zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień indywidualnych i grupowych, wynagrodzeń i programów motywacyjnych, czasu pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, równego traktowania, działalności agencji zatrudnienia i wielu innych. Ewa uczestniczy też w transakcjach M&A i procesach restrukturyzacyjnych w zakresie związanym z prawem pracy. Doradza także w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności w aspektach prawno-pracowniczych.

Ewa Boroń