Analizy

Nowe obowiązki w zakresie raportowania JPK

Plany resortu finansów

Jak wynika z zapisu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla przedsiębiorców zobowiązanych do ich składania.