Nasi ludzie

Ewa Winiarska

Starszy Menedżer

Ewa Winiarska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ewa posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i regulacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (CRD IV / CRR / CRD V / CRR II / Basel IV), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9 / MSR 39), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego, systemów ratingowych i scoringowych oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).

Ewa Winiarska