Nasi ludzie

Grzegorz  Kowalski

Dyrektor, dział Zarządzania Ryzykiem

Grzegorz  Kowalski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Specjalista w dziedzinie informatyki z ponad 12-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Kluczowe obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem kredytowym, modele ryzyka, zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi, MSSF oraz CRD/CRR. Kompetencje informatyczne związane z projektowaniem i tworzeniem oprogramowania, projektowaniem i optymalizacją baz danych, Business Intelligence, technologiami Microsoft, a także programowaniem. Posiada tytuł „Certified Project Management Professional” oraz „Professional Scrum Master”.

Grzegorz  Kowalski