Nasi ludzie

Grzegorz  Kowalski

Dyrektor, dział Zarządzania Ryzykiem

Grzegorz  Kowalski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Specjalista w dziedzinie budowy i wdrażania oprogramowania z ponad 12-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Lider zespołu rozwijającego produkt Deloitte Fluent CAD (http://www.deloitte.com/fluent).

Kluczowe obszary specjalizacji branżowej: zarządzanie ryzykiem kredytowym, zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi, MSSF oraz CRD/CRR. Posiada tytuł „Certified Project Management Professional” oraz „Professional Scrum Master”.

Grzegorz  Kowalski