Nasi ludzie

Hubert Sikorski

Praktykant l Forensic - Przestępczość finansowa

Hubert Sikorski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Hubert jest stażystą w zespole Deloitte Forensic i Financial Crime zajmującym się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Hubert studiuje Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Hubert Sikorski