Nasi ludzie

Izabela Mikitów

Menedżerka w Zespole VAT dla sektora publicznego

Izabela Mikitów

biurowiec „Renoma”

ul. Świdnicka 40

Wrocław

Polska

50-024

Zobacz na mapie

Izabela ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku: Administracja oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku: Finanse i rachunkowość.

Od 2013 r. zajmuje się doradztwem podatkowym dla klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej podatku od towarów i usług.

Prelegent na szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki podatkowej w ramach sektora publicznego.

Izabela Mikitów