Nasi ludzie

Jakub Michałowski

Menedżer, Dział Konsultingu

Jakub Michałowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ekspert w zakresie dialogu społecznego, polityk publicznych i zarządzania celami organizacji. Zajmuje się tematyką analizy wpływu firm i organizacji na otoczenie społeczno-ekonomiczne, odpowiada również za obszar zarządzania strategicznego. To doświadczony pracownik administracji publicznej i działacz organizacji pozarządowych realizujący projekty doradcze w duchu evidence-based-policy

Jakub Michałowski