Nasi ludzie

Jan Kowalczyk

Zespół ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych

Konsultant

Jan Kowalczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Zajmuje się doradztwem dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie rozwoju miejskiego i rewitalizacji, projektów transportowych oraz polityki społecznej.

Jan Kowalczyk