Nasi ludzie

Jan Bondyra

Analityk w Dziale Audit & Assurance

Jan Bondyra

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Analityk Deloitte z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w działach audytu oraz doradztwa finansowego. Brał udział w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Uczestniczył w badaniu zarówno międzynarodowych korporacji, jak i polskich spółek usługowych i produkcyjnych.

Jan Bondyra