Nasi ludzie

Joanna Brylowska

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Joanna Brylowska

al. Grunwaldzka 472 b

Gdańsk

Polska

80-309

Zobacz na mapie

Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług. Joanna jest zaangażowana w bieżące doradztwo dla podmiotów z sektora energetycznego, branży paliwowej oraz przemysłu ciężkiego. Posiada doświadczenie w kompleksowym wsparciu podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami energetycznymi, prowadzeniu postępowań podatkowych oraz przeglądach rozliczeń podatkowych. Joanna prowadziła również liczne szkolenia – przede wszystkim z zakresu podatku akcyzowego.

Joanna Brylowska