Nasi ludzie

Joanna Dudek

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Joanna Dudek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Joanna uczestniczyła w transakcjach przejęcia i nabycia przedsiębiorstw na rynku polskim i międzynarodowym zarówno po stronie nabywcy, jak i zbywającego, kierowała projektami restrukturyzacyjnymi oraz typu due diligence. Joanna zajmuje się też kwestiami ochrony konkurencji w zakresie obejmującym kontrolę koncentracji oraz zagadnienia praktyk monopolistycznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Joanna Dudek