Nasi ludzie

Jakub Florek

Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć i Zgodnością

Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa

Jakub Florek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodności. Jakub wdrażał kompleksowe programy ukierunkowane na zapobieganie i zarządzanie ryzykiem nadużyć obejmujące rozwiązania na poziomie organizacyjnym, procesowym i technologicznym. Wspiera klientów w zapobieganiu, identyfikacji i postępowaniu z przypadkami nadużyć i nieprawidłowości.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów o charakterze audytów specjalnych ukierunkowanych na wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości obejmujących przeglądy systemów kontroli wewnętrznej, badanie powiązań, analizy transakcji i danych, w tym również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Jest ekspertem w zakresie nadużyć na rynkach finansowych oraz zapewnieniu zgodności z regulacjami, w tym o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Zrealizował szereg projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych obejmujących dostosowanie do obowiązujących przepisów AML, wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych oraz wsparcie w sporach z regulatorami i klientami. Jakub kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty rekomendowanych rozwiązań uwzględniających konkretną sytuację biznesową klienta, w tym również w zakresie rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie ryzykiem nadużyć oraz zgodnością.

Jakub jest prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, trenerem i autorem licznych publikacji. Posiada tytuły Certyfikowanego Specjalisty ds. Wykrywania Nadużyć (CFE), Certyfikowanego Specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

Jakub Florek