Nasi ludzie

Jakub Florek

Financial Crime Manager, Deloitte Forensic

Jakub Florek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jakub posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodnością. Zrealizował kilkadziesiąt projektów o charakterze audytów specjalnych oraz przeglądów systemów kontroli wewnętrznej. Jest ekspertem w zakresie zgodności procedur i procesów z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jakub zrealizował szereg projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dotyczących m.in. oceny zgodności z regulacjami, wsparcia w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz szkoleń. Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, trener i autor licznych publikacji. Posiada tytuły Certyfikowanego Biegłego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS), Certyfikowanego Biegłego ds. Wykrywania Nadużyć (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

Jakub Florek