Nasi ludzie

Jan Hoheker

Dyrektor Supply Chain & Network Operations

Jan Hoheker

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jan jest ekspertem odnośnie całego (E2E) łańcucha dostaw, skupiającym się na efektywności operacyjnej, usprawnianiu procesów i optymalizacji. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu zdobytemu podczas pracy dla międzynarodowych firm z branży: doradztwa, FMCG, life-science i LSP, Jan stał się inicjatorem wielu działań w obszarze: logistyki, zakupów, produkcji wnosząc najlepsze praktyki zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach Deloitte Jana uczestniczy w projektach polegających na diagnozie obecnej sytuacji oraz projektowaniu przyszłego modelu operacyjnego. Zajmuje się też budowaniem mapy drogowej przejścia do nowego modelu działalności poprawiając skuteczność i efektywność. Jan wielokrotnie brał udział w wielkich programach transformacyjnych, prowadząc zmiany modeli operacyjnych po fuzji, przejęciu lub wydzieleniu.

Jan Hoheker