Nasi ludzie

Jakub Kania

Menedżer | Software Asset Management | Deloitte

Jakub Kania

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Jakub jest członkiem zespołu Deloitte zajmującego się projektami z zakresu zarządzania oprogramowaniem (SAM) oraz przeglądami licencyjnymi; posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu narzędzi SAM oraz głęboką wiedzę z zakresu licencjonowania. Brał udział w szeregu międzynarodowych projektów, pełniąc rolę koordynatora oraz technicznego eksperta.

Jakub posiada certyfikaty „Certified Software Asset Manager” i „IBM Certified Deployment Professional - Sub Capacity Licensing Tools & Processes V9”.

Jakub Kania