Nasi ludzie

Jakub Kowal

Manager

Jakub Kowal

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jakub od 2017 roku jest członkiem Grupy Energy & Resources w Deloitte.
Zajmuje się głównie tematyką zarządzania ryzykiem finansowym oraz doradztwem w zakresie obrotu na rynku energii elektrycznej i gazu. Ma duże doświadczenie w zakresie energetyki odnawialnej, w tym strukturyzacji i wycenie umów typu corporate Power Purchase Agreement.
Brał udział w licznych projektach strategicznych i operacyjnych realizowanych m.in. dla Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, największych polskich grup energetycznych oraz szerokiego grona podmiotów z branży OZE.

Jakub Kowal