Analizy

Ocena wodnoprawna jako nowy instrument w Prawie wodnym

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie uchwalona latem nowelizacja ustawy. Prawo wodne, zmieniająca liczne przepisy dotychczasowej ustawy oraz wprowadzająca do niej nowe instrumenty mające mieć wpływ na obszar gospodarki wodnej w Polsce.