Nasi ludzie

Jakub Rosiecki

Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu

Jakub Rosiecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jakub jest specjalistą w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Jego szeroką wiedzę potwierdza zdobyty w 2008 roku certyfikat APICS. Jakub brał czynny udział w projektach z zakresu logistyki i łańcucha dostaw zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, opracowywaniu i wdrożeniu zaawansowanych systemów planowania, prognozowania popytu i sprzedaży, zarządzaniu magazynem oraz dystrybucją.

Jakub Rosiecki