Nasi ludzie

Jakub Sekulski

Menedżer

Jakub Sekulski

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Jakub jest doradcą podatkowym i menedżerem w Zespole Postępowań Spornych Deloitte w Poznaniu. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów jako pełnomocnik w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, a także w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Doradza Klientom w projektach zarządzania ryzykiem w zakresie wdrożenia i stosowania szeroko rozumianych wewnętrznych procedur podatkowych.

Jakub Sekulski