Nasi ludzie

Jan Siennicki

Konsultant, Software Asset Management

Jan Siennicki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jan dołączył do zespołu Software Asset Management w 2019 roku. Uczestniczy głównie w przeglądach licencyjnych oraz bierze udział w projektach z zakresu zarządzania oprogramowaniem. 

Jan Siennicki