Nasi ludzie

Jolanta Styś

Manager w Dziale Audit & Assurance

Jolanta Styś

ul. Uniwersytecka 18

Katowice

Polska

40-007

Zobacz na mapie

Jolanta posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych. Uczestniczyła w realizacji badań sprawozdań finansowych szeregu firm zarówno polskich, jak i zagranicznych z branży usługowej, produkcyjnej oraz przemysłu ciężkiego. Jest ekspertem w zakresie polskich, amerykańskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i audytu.

Jolanta posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest również studentem ACCA.

Jolanta Styś