Artykuł

Rady nadzorcze i komitety audytu pod lupą

Biuletyn Rad Nadzorczych 10/2018

W tym wydaniu Biuletynu między innymi o zapowiadanych przez KNF kontrolach w 2018 roku, a także o projekcie ustawy o jawności życia publicznego.