Nasi ludzie

Jacek Wiśniewski

Starszy Menedżer, Dział Usług Aktuarialnych

Jacek Wiśniewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jacek jest aktuariuszem i specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych. Posiada 14 lat doświadczenia jako aktuariusz, w tym 6 lat jako Główny Aktuariusz w polskim zakładzie ubezpieczeń. Posiada duże doświadczenie w tematach związanych z raportowaniem wyników finansowych z punktu widzenia aktuariatu, w tym zarówno według zasad IFRS, jak i w standardzie Solvency II. W ostatnich latach uczestniczy we wdrożeniach standardu IFRS 17. Był również odpowiedzialny za wdrażanie wymogów SII w takich obszarach jak rezerwy techniczne, Formuła Standardowa, ocena jakości danych, raportowanie nowych ujawnień (QRT) oraz Model Wewnętrzny. Pracując w Deloitte, Jacek brał udział między innymi w wielu przeglądach i audytach rezerw technicznych oraz wyliczeń wymogów kapitałowych, w kraju i za granicą.

Jacek Wiśniewski