Analizy

Krajowa Administracja Skarbowa

Rewolucja w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych

W dniu 21 października 2016 r. Sejm przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Ustawa) oraz przepisy wprowadzające tę Ustawę, na podstawie których straci moc ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.