Analizy

Projekt nowej Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, będący efektem ponad dwuletniej pracy Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego. Modyfikuje ona obecnie obowiązujące instytucje oraz wprowadza do systemu prawa podatkowego wiele nowych rozwiązań.