Analizy

Czy wydane dotychczas interpretacje indywidualne będą nadal chronić?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Planowana nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada wydawanie interpretacji indywidualnych dot. transakcji oraz czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie w ramach nowej instytucji, tj. na wniosek grupowy – złożony przez wszystkie zaangażowane podmioty.