Analizy

Najnowsze trendy w kontroli JPK_VAT

MF identyfikuje transakcje z podmiotami niezarejestrowanymi

Ministerstwo Finansów wykorzystuje ANALIZATOR_JPK do zautomatyzowanej kontroli plików JPK_VAT i wskazuje potencjalne błędy. Resort nakłada na podatników obowiązek bieżącej weryfikacji kontrahentów. Rośnie wymóg należytej staranności przy wyborze partnerów biznesowych.