Nasi ludzie

Klaudia Banasik

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Klaudia Banasik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Klaudia specjalizuje się w doradztwie związanym z tworzeniem rozwiązań automatyzujących procesy podatkowe dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i kierowaniu wdrożeniami dedykowanych systemów informatycznych - głównie w zakresie VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest również współtwórcą narzędzi informatycznych tworzonych na potrzeby realizacji zautomatyzowanych testów merytorycznych oraz technicznych na danych podatkowych i księgowych.

Klaudia Banasik