Nasi ludzie

Krzysztof Falkowski

Menedżer, Deloitte Consulting

Krzysztof Falkowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Krzysztof jest doświadczonym menedżerem w Deloitte Advisory i członkiem Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte w Polsce. Jego specjalnością są projekty z zakresu regulacji i rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Brał udział w kilku strategicznych projektach obejmujących swoim zakresem kluczowe elementy łańcucha wartości energii elektrycznej.

Magister inżynier Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Energetyka.

Krzysztof Falkowski