Nasi ludzie

Krystyna Palka-Ichas

Partner Associate w dziale Audit & Assurance

Krystyna Palka-Ichas

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Krystyna Palka-Ichas posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie audytu. Nadzoruje i bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych wielu spółek polskich i zagranicznych według polskich przepisów, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP, w tym spółek notowanych na giełdzie. Odpowiada za działania Klubu SheXO w południowej Polsce.

Krystyna jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants). Posiada również tytuł międzynarodowego biegłego rewidenta (FCCA).

Krystyna Palka-Ichas