Nasi ludzie

Krystyna Palka-Ichas

Partner Associate w dziale Audit & Assurance

Certyfikowany audytor, FCCA

Krystyna Palka-Ichas

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Krystyna Palka-Ichas jest Partnerem w dziale audytu, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w Deloitte od 1999 roku. Posiada unikalne doświadczenie w audycie Centrów Usług Wspólnych (SSC) takich jak ALK-Abello, Lundbeck, Perkin Elmer, RR Donnelley, Alexander Mann Solutions . Krystyna ma duże doświadczenie w raportowaniu, zgodnie z lokalnymi (polskimi) GAAP, IFRS i US GAAP. Kieruje biurami Deloitte w Krakowie i Rzeszowie.

Krystyna jest członkiem Association of Certified Chartered Accountants w Wielkiej Brytanii. Posiada również tytuł międzynarodowego biegłego rewidenta (FCCA) i znajomość US GAAP.

Krystyna Palka-Ichas