Nasi ludzie

Kamil Jóźwik

Director, Financial Services Industry

Kamil Jóźwik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kamil Jóźwik jest Dyrektorem w Deloitte w dziale Audytu FSI. W sektorze finansowym pracuje od 12 lat i posiada 10-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych instytucji tego sektora, głównie zakładów ubezpieczeń, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przygotowanych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Kamil Jóźwik był także zaangażowany w projekty due diligence oraz doradcze (m.in. z zakresu wyceny, ujęcia księgowego oraz Solvency II i MSSF17) dla podmiotów sektora finansowego.

Kamil Jóźwik jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Posiada CIMA Certificate in business accounting.

Kamil Jóźwik