Analizy

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

W dniu 25 października 2017 r. skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o jawności życia publicznego.