Nasi ludzie

Krzysztof Smołka

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Krzysztof Smołka

ul. Uniwersytecka 18

Katowice

Polska

40-007

Zobacz na mapie

Krzysztof uczestniczył w wielu badaniach sprawozdań finansowych oraz przeglądach due diligence spółek produkcyjnych i usługowych. Posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i analiz dotyczących różnych sektorów, w szczególności firm produkcyjnych i z obszaru energetyki i zasobów. Zanim dołączył do zespołu Deloitte w 2005 roku, Krzysztof zdobywał doświadczenie pracując pięć lat w innej firmie Wielkiej Czwórki. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta i jest kandydatem na członka stowarzyszenia ACCA.

Krzysztof Smołka