Nasi ludzie

Katarzyna Sarek-Sadurska

Deloitte Legal

Liderka Działu Prawa HR | Radca prawny

Katarzyna Sarek-Sadurska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kasia jest radcą prawny i kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal. Ma ponad 14 letnie doświadczenie w wiodącej kancelarii prawa HR w Polsce. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie HR. Doradza pracodawcom we wszystkich aspektach związanych z zasobami ludzkimi w organizacji. Prowadzi bieżące doradztwo, procesy sądowe w zakresie prawa pracy, wspiera pracodawców m.in. w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, restrukturyzacjach oraz przejęciach. Jest propagatorką idei paperless w obszarach HR. Doradza pracodawcom z sektora regulowanego (banki domy maklerskie, TFI, ubezpieczyciele, spółki giełdowe) w zakresie polityk wynagradzania oraz relacji z tzw. Risk-takerami i wyższą kadrą menadżerską. Doradza radom nadzorczym w zakresie relacji z członkami zarządów.

Kasia ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. oraz aplikację radcowską w 2011 r. Jest także absolwentką Uniwersytetu Paris Assass w 2012 r. (Diplôme supérieur d'université de Droit international privé).

Współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi (Związek Banków Polskich, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Jest autorką licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz publicystycznych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy).  

Katarzyna Sarek-Sadurska