Nasi ludzie

Krzysztof Solarz

Menedżer w Dziale Konsultingu

Krzysztof Solarz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ekspert w obszarze inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem finansowym (walutowym, towarowym, kredytowym oraz płynności). Krzysztof wspierał klientów z różnych sektorów w projektach obejmujących opracowanie ilościowych modeli zarządzania ryzykiem, budowę struktur portfeli i systemów limitów, a także opracowanie procesów i metodyk pomiaru poszczególnych typów ryzyka. Krzysztof zaangażowany był również w liczne wdrożenia narzędzi IT wspierających proces zarządzania ryzykiem, wyceny instrumentów finansowych oraz stosowania standardów MSSF 2, MSSF 9 i MSSF 16.

Krzysztof Solarz