Nasi ludzie

Karolina Stańczak

Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Karolina Stańczak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Karolina specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa podatkowego w działalności instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeniowych, banków, pośredników finansowych i ubezpieczeniowych. Brała udział w licznych projektach podatkowych dla dużych podmiotów z branży finansowej, takich jak przeglądy podatkowe, badania due diligence, wdrażanie JPK, implementacja ulgi na nowe technologie.
Karolina brała udział w wielu postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi reprezentując podmioty z branży finansowej. Uczestniczyła także w kontrolach oraz postępowaniach podatkowych.
W codziennej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem oraz sporządzaniem opinii podatkowych dotyczących opodatkowania CIT i VAT dla zakładów ubezpieczeń, banków oraz podmiotów z innych sektorów gospodarki.

Karolina Stańczak