Nasi ludzie

Katarzyna Szwajka

Aplikant radcowski, Associate, Deloitte Legal

Katarzyna Szwajka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Katarzyna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej projektów restrukturyzacyjnych oraz bieżącej obsłudze spółek.

Katarzyna Szwajka